Когато нещо поражда Любов, щастливи сълзи и дълбока благодарност, стимул за живот... смисъл... какво повече може да иска човек? И няма място да се питаш добре ли си постъпил или не! И няма смисъл някой да ти казва дали да го правиш, или не. Така чувстваш отвътре - така постъпваш. А най-важното нещо е човек да бъде верен на себе си - това му носи удовлетворение, прави го щастлив и хармоничен, придава заряд и смисъл на живота му и всичко се нарежда както трябва. Но за да бъдеш себе си, първо трябва да се намериш! И е важно да си полезен не само на себе си, но и на другите – по най-подходящия за това начин. А това е задача на всеки човек. Всичко е наред, когато ти си наред… вътрешно. Когато не си – нищо не е наред. Затова и моето убеждение е, че човек се нуждае преди всичко от вътрешна работа, от вътрешно израстване – единствено тогава ще се оправят нещата! Революцията променя само фасадата – не и същността! А същността на обществото, на политическата система е човекът. Външното е следствие от вътрешното. Обществото е това, което е човекът. Животът за теб е такъв, какъвто си ти! Иначе не се ли промени човекът, колкото и да променяме нещата отвън, каквато и да е политическата система, каквито и закони да се измислят, промените ще се окажат само повърхностни, но същността, т. е. хората, които са клетките на това общество, ще си останат същите, ако не се вгледат дълбоко в себе си, а не в Бойко, Станишев, Доган или в някого другиго… Според моята визия за нещата, колкото по-несъзнателни са хората, толкова в по-голяма степен обществото, в което живеят, се нуждае от строги закони. И обратно – колкото са повече хората с пробудено съзнание, толкова повече отпада необходимостта от писани закони. Когато имаш съзнание, когато имаш Любов, не се нуждаеш от закон, за да вървиш по правия път, защото няма по-висш закон от пробуденото съзнание, озарено от сиянието на Любовта, Мъдростта и Истината. Ето защо обществото, за което мечтая, за което работя всекидневно, е общество на издигнати в духовно отношение, просветлени личности. Убеден съм, че ние (говоря за човечеството като цяло) трябва да извървим пътя към тео-крация, а не към тълпо-крация!