Сутрин, пред изгрева на новия ден, първата ви мисъл нека бъде за Бога – Източника на всичко съществуващо! Първо на Него трябва да изпратите любовта си и да превъртите първия ключ. После е необходимо вътрешно да визуализирате (с благодарност и любов) своята сродна душа, чрез която сам Бог ви обича, както и всички души, които са ви обичали през вечността. Тя трасира пътя към Извора на Радостта във вас и озарява живота ви с вдъхновение. Навярно ще ме попитате: „Ама как да разберем коя е сродната ни душа, чрез която ин и ян или благото и истината се срещат, за да оживее пълнотата на живота?” Не мога да ви дам друга препоръка, освен да ви кажа да работите върху себе си, да се молите Бог да благоволи да ви я открие чрез откровение, за да съградите с нея самата основа на Божественото въздействие и да разберете какво означава да живеете в благодат. Говоря за тия две души, които още преди да са слезли на земята, са били венчани с небесен брак, който е единствен легитимен и за който е казано, че това, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва, тъй като срещата със сродната ви душа е висш Дар и благодат Божия. Такъв Дар не се отхвърля! Каквото и да се случва, каквито и да са обстоятелствата, тези две души са предопределени да се обичат и потокът на Любовта между тях, обменът на душите, трябва да е непрекъснат, защото прекъсне ли… или сте се излъгали и сте припознали друга душа за своята сродна, или… единият от вас ще си замине, а не след дълго и другият ще го последва.

И трето – изпратете любовта си към всички хора, към всички същества… Всяко същество е лампичка от веригата на Божествената любов. За да се задейства тази верига, трябва с тока на Любовта да накараш всяка лампичка да светне. Има ли нейде прекъсване на веригата, тя ще си остане тъмна.

Дадох ви днес трите ключа на живота или трите основни тона, чрез които сутрин да настройвате вашите цигулки, т. е. души, за да свирят в съзвучие с Твореца. Бъдете благословени и носете благословение! ♥