"На чистия дарявам ЛЮБОВ, на мъдрия дарявам БЕЗМЪЛВИЕ, на истинния дарявам БЕЗДНА"
Учителят Петър Дънов

Когато Учителят приема ученик в Школата Си, се обръща към него с думи, които всъщност остават неизречени, но те маркират Пътя му на Посвещение: „ Както и да ти изглежда, знай и запомни: илюзия е да си мислиш, че пътят ти ще бъде лек, широк, удобен и приятен… осеян с цветя и славослов. В началото наистина ще бъда благ с теб и ще те галя с перце… Ще ти давам откровения и чудеса, полети и докосване до други светове… вдъхновено свише Слово… Но колкото по-голяма част от пътя изминаваш, толкова по-каменист, трънлив, тесен и стръмен ще става той… Ще те подлагам на различни изпитания, за да опитам естеството ти, но те ще бъдат само подготвителни… Докато преценя, че си готов за Посвещение… И то тогава, когато съвсем не предполагаш… когато си упоен от собственото си величие и мислиш едва ли не, че светът ти принадлежи и всичко е в твои ръце. В своята Любов безкрайна ще те тикна в Бездна – тъмна и бездънна… Стрелката на компаса ти ще полудее и ще загубиш не само пътя си, но и посоката… и самия себе си, и всичко туй, което смятал си за свое… Ще се почувстваш като Йов: „Имах всичко и всичко загубих!” Ще те умъртвя духовно, за да осъзнаеш собствената си човешка слабост и нищета… И когато вече си мислиш, че всичко е загубило смисъла си и че няма живот за теб… че от пепелта, в която си се превърнал, не може да лумне отново огън… ще те върна към живота чрез болката, като поставя на плещите ти смазващ, непосилен товар – товара на общочовешкото страдание! Ще изнемогваш ти под тежестта му… И тогава… едва тогава ще намериш сили ти отново да ме призовеш… И молитвата ти ще избликне, като плиснала към небесата кръв… от такива (невъзможни преди) дълбини на чистосърдечието ще се ражда… молитва на живот и смърт! И едва тогава аз ще се превърна в твой Спасител… едва тогава ти ще Ме познаеш… Ще те спася, за да спасяваш! От този ден нататък животът за теб ще бъде всекидневно чудо… дар и милост Божия… И ще те изпълва с дълбока благодарност, радостна възхита, славослов и всеобемаща Любов… А душата ти ще пее в екстаз: ВЕЛИК СИ ТИ, ГОСПОДИ! ВЕЛИКИ СА ТВОИТЕ ДЕЛА! ВЕЛИКО Е ИМЕТО ТИ НАД ВСИЧКО! ♥

http://www.youtube.com/watch?v=h6Au6KpoZ_A