1. АЗ СЪМ В ХАРМОНИЯ С ВЕЛИКОТО РАЗУМНО НАЧАЛО
 2. АЗ СЪМ В ХАРМОНИЯ СЪС СИЛИТЕ, КОИТО СА СЪЗДАЛИ И ПОДДЪРЖАТ ВСЕЛЕНАТА
 3. АЗ СЪМ В ХАРМОНИЯ С ВСИЧКИ СВЕТЛИ И ВЪЗВИШЕНИ СЪЩЕСТВА – СЛУЖИТЕЛИ НА ЕДИННИЯ ИСТИНЕН БОГ
 4. АЗ СЪМ В ХАРМОНИЯ С МОЯ АНГЕЛ ПАЗИТЕЛ И С МОЯ ДУХОВЕН УЧИТЕЛ
 5. МОЯТ РАЗУМ Е В ХАРМОНИЯ С ВИСШИЯ РАЗУМ
 6. МОЕТО СЪРЦЕ Е В ХАРМОНИЯ СЪС СЪРЦЕТО НА ЖИВОТА
 7. МОЯТА ВОЛЯ Е В ХАРМОНИЯ С УНИВЕРСАЛНАТА БОЖЕСТВЕНА ВОЛЯ
 8. МОЯТА ДУША Е В ХАРМОНИЯ С МИРОВАТА ДУША
 9. МОЯТ ДУХ Е В ХАРМОНИЯ С БОЖЕСТВЕНИЯ ДУХ
 10. КЛЕТКИТЕ НА МОЕТО ТЯЛО СА ЗДРАВИ И В ХАРМОНИЯ ПОМЕЖДУ СИ
 11. АЗ СЪМ В ХАРМОНИЯ СЪС СИЛИТЕ НА ЖИВАТА ПРИРОДА
 12. АЗ СЪМ В ХАРМОНИЯ С ВЕЛИКАТА РАЗУМНОСТ, КОЯТО СТОИ ЗАД ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО
 13. АЗ СЪМ В СЪЗВУЧИЕ С ВСЕМИРНАТА БОЖЕСТВЕНА ХАРМОНИЯ
 14. ВСЕМИРНАТА БОЖЕСТВЕНА ХАРМОНИЯ ТЕЧЕ ПРЕЗ МЕН КЪМ ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА
 15. ЦЯЛАТА СВЕТОВНА ХАРМОНИЯ МИ СЪДЕЙСТВА, ЗА ДА ИЗПЪЛНЯ МИСИЯТА СИ
 16. АЗ ЖИВЕЯ В СВЕТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ХАРМОНИЯ И СЕ ЛЮБУВАМ НА МУЗИКАТА НА КОСМИЧЕСКИТЕ СФЕРИ
 17. И СЕДЕМТЕ МИ ТЕЛА – ФИЗИЧЕСКО, ЕТЕРНО, АСТРАЛНО, МЕНТАЛНО, КАУЗАЛНО, БУДИЧЕСКО И АТМИЧЕСКО – СА В ХАРМОНИЯ ПОМЕЖДУ СИ
 18. АЗ СЪМ В ХАРМОНИЯ С БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА, ПРАВДА И ДОБРОДЕТЕЛ
 19. СИЛИТЕ НА НЕБЕСНАТА ХАРМОНИЯ ЖИВЕЯТ В МЕН
 20. МОЕТО СЪЗНАНИЕ СЕ РАЗВИВА В ХАРМОНИЯ С ЕВОЛЮЦИОННИЯ ПРОЦЕС
 21. АЗ СЪМ В ХАРМОНИЯ С МИСЪЛТА, КОЯТО ТВОРИ СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ
 22. АЗ СЪМ ХАРМОНИЧНО СВЪРЗАН С ПРОСТРАНСТВЕНАТА МИСЪЛ, КОЯТО Е НАСИТЕНА СЪС СЪЗНАНИЕ ЗА ОБЩОТО БЛАГО
 23. ОБИЧАМ И ЗАТОВА СЪМ В ХАРМОНИЯ С ЦЯЛОТО БИТИЕ
 24. ВСИЧКО В МЕН И В МОЯ ЖИВОТ Е ХАРМОНИЧНО. АЗ СЪМ В ХАРМОНИЯ СЪС СЕБЕ СИ И С ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО!