В полето на чистото съзнание дава Своите напътствия вътрешният Учител – твоят висш

АЗ. За да стигнеш до това поле, се изисква чистота, хармония, умиротвореност. Входът

към тях се нарича АБСОЛЮТНА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ! В Школата на Любовта чудото

на вътрешното преобразяване, при което Учител и Ученик се срещат, за да се слеят в

едно, става възможно, ако живеейки в обществото, сред хората… изпълнявайки

служебните си и лични ангажименти, в продължение на 40 дни съумееш да останеш

верен на високия идеал на душата си, и нито за миг не се отклониш - не само с дума и

постъпка, но и с мисъл, и чувство - от Любовта, Която обединява всички неща в едно

хармонично цяло. Разбира се, не искам да заблуждавам никого – тази тотална

доброжелателност, в която не се появява дори и сянка на желание да навредиш на

някого с нещо… доброжелателност, при която съдникът в теб е умрял, е

изключително трудно постижима, но пък е нещо, което наистина си струва повече от

всичко, защото в теб нахлува Духът на Благодатта… Всяка твоя клетка става

радостотворна, а всяка твоя стъпка – благословена. Благоговение и благодарност

преизпълват душата ти и ти идва да прегърнеш всеки и всичко, и то не дори защото

обичаш, а защото самият ти си се превърнал в Любов… в Любов, която откриваш

навсякъде и във всичко по закона на съответствието! Не е необходимо да ми

вярвате… Нито да ме превъзнасяте – всеки един от нас притежава този потенциал!

Така че… просто опитайте… Няма да ви навреди – може само да ви помогне! И

тогава… заедно с вас… и светът ще стане малко по-добър.