Не ме интересува кой каква религия изповядва, на кой Бог се кланя и кой Учител следва... Това, което е важно, съществено, е дали си щастлив. Няма религия по-висша от щастието! Щастието е нещо, което превръща живота в благодат. А човек е роден, за да живее в благодат и да благодари за всеки земен миг, с който не само е бил дарен, а и благословен! И е удивително, че една голяма част от хората не успяват да се възползват от тази възможност и живеят в страдание, в мизерия, във вътрешни и междуличностни конфликти, и войни, в усещане за вечен недоимък и в страх от бъдещето!

Един приятел попита: „Какво е щастието и как се постига?” Ще се опитам да отговоря: Щастието е преди всичко въпрос на вътрешна настройка, нагласа, състояние на духа… Да придобиеш вътрешен мир и да си в хармония с Първата Причина на нещата… Да мислиш, да чувстваш и да постъпваш правилно… да имаш дълбоко упование и да възприемаш всичко, което се случва в живота ти, като Божия воля… Да си изпълнен със свещен трепет, с благоговение към всяка проява на Живота и да се отнасяш към всяко същество като към божество, ще рече да си придобил вътрешна чистота и да си станал достоен в теб да бликне неспирният радостен поток на Живота. И тогава вече щастието ти не е капризна и често сменяща настроенията си мома… не зависи от външните обстоятелства, а е нещо вътрешно присъщо – една щастлива вътрешна реалност, която придобива власт и сила и сама започва да подрежда външните обстоятелства в твоя живот по възможно най-добрия начин. Това усещане за благополучие наричам благословение и благодат. И то е достъпно за всеки, направил разкритие на своята истинска същност… същност на всичко съществуващо, защото светът (на едно по-дълбоко и фино ниво) е проникнат от божественост. Огромна е харизмата на щастливия човек, тъй като щастието е подобно на квантово явление – като вихрушка, която достига и до най-отдалечените частици на Цялото.

P. S. Относно вътрешната нагласа, центрирането, всяка сутрин започвам деня си с един час безмълвна медитация (отпускаш се в себе си, седиш и не мислиш за нищо) и половин час молитви, формули и духовни песни. Преди време една приятелка от Русия, във връзка с моя книга, ми написа: „Бориислав! Ваша книга – это молитва.Ваша Аля.” Бих допълнил: Не само книгата… Опитвам се да превърна целия си живот в молитва… в благодарствена молитва и в химн – прослава на Любовта! ♥

Ще приведа и съзвучни мисли от беседа на Учителя:

Всеки човек в живота си трябва да се обменя с някого. Тия двамата представляват два центъра, които взаимно се обменят - енергията от единия център тече към енергията на другия. Обмяната може да става между двама души, които се обичат /.../. Човек може да бъде красив, само когато е щастлив. Човек може да стане музикален, когато е щастлив. Човек може да стане учен, богат, когато е щастлив. Без щастие, човек не може да постигне нищо. Възвишените същества представляват две форми, свързани в едно. И Христос представляваше такава душа. Той имаше два центъра: един горе и един долу. Затова, именно, Христос казва: „Както ме е Отец научил, така говоря“. Значи, по плът Той живееше на земята, а по дух се ръководеше отгоре. В това се състои истинското щастие. Главната мисъл в тази лекция е, че всеки човек очаква да намери своя Учител, Който да донесе божествената запалка на щастието. Без Учител, като висша и съвършена форма, като образец в живота, никой не може правилно да се развива Сега, като ученици, вие трябва да работите за придобиване на щастието. Мнозина мислят, че като отидат на онзи свят, там ще придобият щастие. Те се самозалъгват. Каквото човек придобие на земята, това ще занесе със себе си на онзи свят. Понякога на земята има по-добри условия за придобиване на щастието, отколкото на онзи свят. /.../ Старата слама, това са старите вярвания, обичаи и разбирания, които са пълнили бурето. Съдържанието на това буре трябва да се излее навън и да се напълни с ново – съдържание на щастието. Хората на земята живеят по благодат, но не са щастливи. – Защо? – Те не могат да използват благодатта, която им е дадена. Има щастливи хора на земята, но повечето са само кандидати за щастие. Човек може да стане щастлив моментално, няма защо да отлага нещата. Обаче, като очаква щастието, той трябва да бъде доволен от най-малкото, което му се дава още при зазоряването на щастието. Пълно щастие не може да се придобие изведнъж. За вас е важно да придобиете щастието, а как по-нататък ще се развива животът ви, това е въпрос, върху който не трябва да се разисква. Когато щастието ви посети, вие ще бъдете в съвършено друг свят - нито на небето, нито на земята, а в света на Любовта. Любовта ще бъде среда, условие за проява на човека. Постигане на щастието - това е идеалът на човечеството! Щастието представлява най-първата връзка, сливане на две души. Когато душите започнат да се сливат, нова основа се поставя, нов свят се създава. От този момент нови деца се раждат, нови отношения се поставят, нова култура се възцарява – култура без деление, без програми и налагания – култура на Любовта. Дойдете ли до щастието, вие ще почнете да говорите на понятен език помежду си и всички ще се разбирате. Няма по-велико нещо от щастието! Няма по-велико нещо от сливане на душите с Първичния Дух! (Лекция на Учителя, ООК, Придобиване на щастие, 30 май 1928 г.).