Мнозина ме питат – наистина ли пребивавам постоянно в това благодатно състояние, за което пиша и говоря? Наистина ли в мен е оживял Духът на Благодатта? Възможно ли е това и, ако е възможно, как се постига? В отговора си ще се опитам да набележа някои основни неща, които биха могли да ви бъдат от полза… така както на мен са ми били и продължават да бъдат като мои ръководни правила в живота и ме карат да се чувствам по начина, по който се чувствам. Първо, факт е, че за нас е истинно онова, в което вярваме не само с ума си, а и с цялото си същество! И тъй като вътрешното е това, което определя външното, изключително важно значение придобива какви идеи, мисли, чувства, желания и творчески визуализации утвърждаваме всекидневно със съзнанието си така, че те да достигнат и като семенца да бъдат засадени в нашето подсъзнание, което е в пряка връзка с Творческия разум на вселената, създал ни по Свой образ и подобие, но ние сякаш сме забравили това или по-точно знаем тази идея, но не вярваме в нея… или поне не вярваме достатъчно. А тя е проста и ни подсказва, че в нас живее подобен творчески потенциал, който не е само наше право, а и призвание да разгърнем. И разгръщайки го, да заживеем с усещането за благодат. Да живеем с вярата (не случайно Христос казва, че според вярата ни ще ни бъде дадено), че семенцата, които сме засадили в нашето подсъзнание, рано или късно… понякога дори когато сме забравили за тях, ще дадат плод! Затова е много важно какви всекидневни мисли поддържаме в съзнанието си! Необходимо е да се изпълним с усещане, че сме покровителствани от Съдбата… че сме родени под щастлива звезда… че Бог е милостив към нас, а Вселената ни е прегърнала любящо… че с всяка наша стъпка разгръщаме за Общото благо своя потенциал – талантите, които трябва да умножим… с всяка наша стъпка утвърждаваме успеха си във всички области, които представляват интерес за нас, и в резултат на това БОГатството, Божиите блага щедро потичат към нас, защото самите ние щедро сме се раздавали на другите. И понеже сме правили всичко от Любов, с Любов и за Любов… сме станали обитатели на една Вселена от Любов, творяща радост, красота и вдъхновение и изпълваща ни с усещане за благополучие! Не само вярвам, не само съм убеден, но и знам… и тази вяра искам не просто да ви предам, а да попиете от мен: ВСЕКИ Е ТОВА, КОЕТО ВЯРВА ДЪЛБОКО В СЕБЕ СИ! ВСЕКИ ПОЛУЧАВА ОТ ЖИВОТА ТОВА, КОЕТО Е УТВЪРЖДАВАЛ ВСЕКИДНЕВНО И СЕ Е ОТПЕЧАТАЛО В ПОДСЪЗНАНИЕТО МУ! НЯМА ДРУГ ОТГОВОРЕН ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ЧУВСТВАМЕ ИЛИ СЕ СТИЧА ЖИВОТЪТ НИ! НИЕ СЪТВОРЯВАМЕ СОБСТВЕНАТА СИ РЕАЛНОСТ - СЪДБАТА СИ, ЗАЩОТО СМЕ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ НА БОГА! Ако сте черногледи, ако търсите постоянно недостатъците на хората и насочвате съзнанието си към негативните прояви на живота, ако живеете постоянно със съзнание за недоимък и сте изпълнени с недоволство… не е необходимо да бъда пророк, за да ви кажа как се чувствате вътрешно и какво бъдеще ви очаква… Приятели мили, разберете: НЕ ПОЛИТИЦИТЕ СА ВИНОВНИ И ОТГОВОРНИ ЗА ЖИВОТА ВИ ТАКЪВ КАКЪВТО Е, А ПРИЧИНАТА Е ВЪВ ВАС, ЗАЩОТО НЕПРАВИЛНО СТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ БОЖЕСТВЕНИЯ СИ ДАР – СПОСОБНОСТТА СИ ДА ВИЗУАЛИЗИРАТЕ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА СЪТВОРЯВАТЕ… В НЕПРАВИЛНА ПОСОКА СТЕ НАСОЧИЛИ ВЯРАТА СИ И ВМЕСТО ДА БЕРЕТЕ ПЛОДОВЕ, ЖЪНЕТЕ ТРЪНИ! ПОЕМЕТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЖИВОТА СИ – МИСЛЕТЕ И УТВЪРЖДАВАЙТЕ ЗДРАВЕ, А НЕ БОЛЕСТ! ЛЮБОВ, А НЕ ОМРАЗА! УСПЕХ, А НЕ ПРОВАЛ! БОГАТСТВО, А НЕ БЕДНОСТ! ЩАСТИЕ, А НЕ НЕСРЕТА! МИСЛЕТЕ И УТВЪРЖДАВАЙТЕ ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО ИСКАТЕ ДА ИМАТЕ И ДА БЪДЕТЕ… И ЩЕ ГО ИМАТЕ… И ЩЕ БЪДЕТЕ… ЗА ЛИЧНА И ЗА ОБЩА ПОЛЗА… И ЗА СЛАВА БОЖИЯ, ЗАЩОТО В КРАЙНА СМЕТКА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС, РАНО ИЛИ КЪСНО, ТРЯБВА ДА ИЗЯВИ ОБРАЗА, ПО КОЙТО Е СЪЗДАДЕН, И ДА ПРОСЛАВИ БОЖИЕТО ИМЕ! АМИН