На Бъдни вечер един дар от мен за вас – за всички тези, които жадуват да се развиват духовно, попитаха ме и искат да знаят какво конкретно правя, за да пробудя Божествения разум в себе си и да се чувствам по начина, по който се чувствам всеки ден. Как става това?

Процедурата е проста, но се изисква преди всичко постоянство и търпение и резултатът няма да закъснее. Разбира се, трябва предварително да е извършена много работа, която да постави необходимата основа, без която иначе всичко рухва. Тази основа се нарича вътрешна чистота, а тя е производна от Любовта. Без Любов няма чистота! За да е чист човек всичките му мисли, чувства, думи и дела трябва да са проникнати от Любовта и в него да е оживяло съзнанието за единството на всичко съществуващо, което ще рече да е станал абсолютно добронамерен, доброжелателен… да се е освободил от черногледството, търсенето на недостатъци, критикарството… от акцентиране на вниманието върху отрицателното у хората и в живота. Не е ли свободен от злото в себе си, за никакъв духовен напредък не може да се говори! И така – след като е извършена тази много важна, но и трудна предварителна работа, всяка сутрин непосредствено след ставане трябва да намираме време за един час самовглъбение, при което притихваме, умствените ни вълни се успокояват и тогава… това поле на чисто съзнание се превръща в благодатна почва, в която да засяваме семенцата на това, което желаем. Настъпва фазата на утвържденията:

Божественият разум се пробужда в мен, за да ме напътства и ръководи и днес, и да подрежда обстоятелствата в моя живот по възможно най-добрия начин не само за мен, но и за всичко съществуващо… което ще рече да вземам най-правилните решения, да намеря себе си и своето място в живота, предназначението си – да върша онова, което ще ми носи най-голяма радост и чрез което ще бъда в най-голяма степен полезен на хората. Всяка моя вдишка въздух пробужда Божествения разум в мен. Всяка моя глътка вода пробужда Божествения разум в мен. Всяка моя хапка храна пробужда Божествения разум в мен. Всяка моя мисъл пробужда Божествения разум в мен. Всяко мое чувство пробужда Божествения разум в мен. Всяко мое желание пробужда Божествения разум в мен. Всяка моя дума пробужда Божествения разум в мен. Всяка моя постъпка пробужда Божествения разум в мен. Всяко мое начинание, всяка моя стъпка – всичко, което върша, пробужда Божествения разум в мен. И моят разум става все повече и повече едно с Божествения разум. Животът ми се изпълва с благост.

БЪДНИ ВЕЧЕР Е… ДА БЪДЕ… ЗА МЕН, ЗА ТЕБ, ЗА ВСИЧКИ НАС!