Този свят наистина е заприличал на лудница… И как няма да заприлича, след като една голяма част от хората просто са луднали – иначе не мога да си обясня начина, по който се проявяват. От моя гледна точка, те са ексцентрични, изпаднали са от собственото си АЗ, забравили са кои са. Може би, в опита си да оправдаят чужди очаквания или следвайки чужди напътствия, в опита си да подражават, са загубили себе си, пътя си… отдалечили са се от своята действителна същност. И колкото е по-голямо това отдалечаване, толкова по-голямо е неудовлетворението, страданието на тези хора, породено от факта, че дълбоко в себе си чувстват, че не са това, което трябва – това, което са предопределени или призвани да бъдат. А страданието ги озлобява, изпълва ги с агресия, с ярост… разболява ги, води до неврози и психози. И в своята безпаметност, неосъзнатост, те пренасят своя вътрешен ад и във външния свят, във взаимоотношенията си с другите хора. ЗАТОВА НАШИЯТ СВЯТ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЛЕЧЕНИЕ! А какво трябва да бъде това лечение? Просто е – те трябва да си припомнят отново кои са, откъде идват и защо са дошли. Емигрирали са от собствените си души и трябва отново да се завърнат към себе си, към своя вътрешен център – да се стабилизират и установят в него. А след това да изследват и придобият усещане за своята цялостност… да познаят многоаспектността на своето АЗ – различните измерения, в които то съществува. Това е и основната цел – същността на моята работа като регресионист и оцялостител: опитвам се да ти помогна да си възвърнеш своята естественост, нормалност, хармонична цялостност, осъзнатост… здравословното и щастливо състояние на съществуване, на чиста и спонтанно бликаща радост от Битието. И ти да бъдеш отново ти – автентичен, такъв какъвто си – свободен от идеологеми, верен единствено на своята уникална същност и ценящ всяко друго човешко същество като себе си, защото и то има същия потенциал и не е нито по-нисше, нито по-висше от теб.