Необичайна и интересна регресия, при която Ст.Ф.  на моменти видимо за водещия се превръщаше в проводник и снемаше информация от висшите полета на съзнание. Надявам се, че всеки от вас ще намери нещо ценно за себе си!

Защо, особено в професионално отношение, изпитваш усещането, че все едно си на кръстопът, от който искаш да се измъкнеш? И в каква посока трябва да разгърнеш своите сили, способности, умения?

Душата изглежда много измъчена и тази мъка не се асимилира лесно. Душата се чуди дали да продължи своя път или да се оттегли.

Добре. Нека да видим твоя духовен водач! Опиши ми го как изглежда?

Като мъдър старец - целият е светещ, със светеща препаска, вързана като въженце. Целият е бял, усмихнат, с една дълга брада. Създава усещане за мир, щастие и покой. Името му е АНАКИЕЛ.

И как гледа той на този твой кръстопът? На кръстопътя на душата ти – дали да продължи или да се оттегли?

Казва ми, че само моят дух и аз сме в състояние да решим как да продължим напред и че той би подкрепил всяко решение.

Кое е важното според него за теб – в този живот, в този момент?

Да продължа еволюционното си развитие тук на земята.

А по какъв начин би могла да бъдеш най-полезна и за себе си, и за хората?

Да продължа да се развивам в духовното и това, което получавам и виждам, да достига до много хора. И че е много важен еволюционният път на всеки един индивид и на общото като цяло за еволюционния процес на всички човеци и на цялата планета. Сега в момента се намираме в много важен период от развитието на тези души, които са се инкарнирали на земята и тези от тях, които успеят да преодолеят тези, т.нар. трудности ще съумеят да достигнат до високи нива на своето душевно развитие. И че моята цел е да помагам на тези души да вървят по своя път и че той ми помага да се справя с всички трудности.

И финансовите трудности ли включва това? Какво казва той за тях?

Той казва, че краят им наближава, просто е въпрос на още малко време. Показва ми един пясъчен часовник, който е почти на последните зрънца.

А защо е било необходимо да преминеш през тези финансови проблеми? Било ли е планирано или по някакъв начин сама си го предизвикала?

По-скоро е свързано с две неща: първо да отработя такъв финансов, материален проблем, който съм имала преди и когато съм нанесла щета, и другото е, за да имам опитност, когато се сблъсквам с такива проблеми в хората.

А как да съчетаеш своята духовна мисия, своето духовно призвание с професионалния си път?

Това е един и същи път и аз ще си го извървя до края. Като една от основните цели е да се открива възможността и потенциала на хората, и работа с добродетелите, и с основното качество Любовта, за да могат да се постигнат висшите върхове на съзнанието и да може всяка една душа да си продължи в своя еволюционен път на израстване, който включва и цялото.

В предварителния разговор ти спомена, че имаш проблеми с паметта, нека да видим каква е причината за тези проблеми, че забравяш?

Мозъкът се претоварва и се настройва към общите вибрации, в които няма да има нужда от тази резервна памет, тъй като всичко ще витае около нас и витае около нас. Просто трябва функцията и вибрацията на мозъка да се настроят към нужните честоти, за да се извлича всяка една информация необходима за индивидуалното развитие и за развитието на цялото. Това е нормален процес. Няма нищо притеснително в това.

А защо не се получават връзките ти с мъжете? В теб ли е причината или някъде другаде?

Когато съм била в утробата на майката, постоянно се е повтаряло нежеланието за такова сътрудничество и болката от това сътрудничество. Подсъзнателно клетките са поели информацията, че когато има мъж до мене, аз ще страдам от неговото желание да бъдем заедно и ще търся раздялата.

Нека твоят духовен водач да те заведе при духовните лечители, за да изчистят този проблем и когато стигнете там, ми опиши какво се разкрива пред теб?

Ние сме там вече. Изглежда като божествен, бял храм. Лечителите са много красиви, много са големи и са целите светещи, около 6 на брой. Огромни са, изглеждат като великани, нито са мъже, нито жени. Имат като наметало, обаче излъчват толкова много любов!

Как ще лекуват това убеждение, което ти си поела в майчината утроба и което на практика прекратява връзките ти с мъжете?

Там има нещо като маса и тя е също светеща, и аз лежа вече на нея. Те са отгоре над мен и нищо не правят. Просто усещам как всички части на тялото са докоснати от тази енергия на Любовта и всички клетки се усмихват, откликват, събуждат се и все едно започва процес на регенерация. Досега бяха такива тъжни, оклюмали или им е все едно - просто продължава, да мине, обаче сега се усмихват. А тези същества не говорят, просто излъчват, много са мили. Получава се такъв процес като на покой, пълен покой и успокоение.

Има ли неща, които те трябва да изчистят от твоето минало, освен това, което си поела чрез майчината утроба?

Чувството за вина, че не съм направила това, което моите родители са искали от мен, и то е свързано с това да имам добър брак, да имам пари и това е - друго не ги интересува.

И какво ти казват или правят в това отношение?

Казват, че през тези мои неща, през които аз съм минала, те виждат себе си, всъщност съм тяхно отражение и страдат за собствените си животи. Че са много тъжни и двамата и затова са се вкопчили така в брат ми и не му позволяват да продължи развитието си. Искат от него сега, това което са искали от мен, но не го получават.

А какво можеш да направиш ти? Трябва ли да промениш нещо?

Да не се страхувам от тях!

Нека те или твоят духовен водач да ти покажат откъде идва този страх у теб от изоставяне, от загуба, от самота?

Не виждам точно каква възраст съм била - може би 10 -11, някъде там в настоящия живот. Чувам майка ми как казва, че ще ме остави в дом и ще ме изостави, ще ме изхвърли и че няма да се грижи никой за мен и че баща ми не ме обича и никога не ме е искал, и мен ме е хванало много страх, защото не знам какво да правя…

Нека Духовните лечители да те освободят от този страх! Какво ще направят те?

Подаряват ми една розова капсула, да си влизам в нея винаги, когато се чувствам така или когато имам среща там с тях, за да може това да повлияе и на тях.

И какво представлява тази розова капсула? Я влез в нея, да видим как се усещаш?

Като безгрижно дете - много хубаво, спокойно. И тук виждам връзката с Бащата, който стои горе високо.

Небесния Отец имаш предвид, така ли?

Да. Много силна връзка. От нищо не ме е страх. Чувствам се чудесно.

От къде идва връзката ви със Ст.?

Той е бил винаги до мен. Някога е бил мой баща. После се появява един друг образ като млад - тогава е бил мой мъж. Така като мъж го усещам най-силно.

Кое е общото, най-главното, същественото във всички ваши срещи в различните прераждания?

Винаги е имало много чиста любов.

И сега защо сте се срещнали пак? Какъв е дълбокият смисъл на вашата настояща среща?

Това е като завършек на един еволюционен цикъл и за двете души и после се сливат в една. Двете части на едно цяло, разделени за един определен период и след този живот се обединяват пак в едно цяло. И всяка прелива своите опитности в другата. Има по-висша цел -обединение на мъжкото и женското начало в едно цяло като искрица от Божествената любов.

Как се наричат подобен тип души?

Има много понятия. Еднакви души, сродни души…

Има ли нещо друго важно и съществено, което трябва да си спомниш за вас?

Виждам едно голямо духовно семейство - светещи души, организирани като група.

Това вашата група от сродни души ли е?

Да. Между 32-35 души, обединени в обща цел. Нашата обща цел е да повдигнем еволюционното развитие чрез лична опитност и всяка една от тези андрогенни двойки ще бъде в своята съвършена цялост, за да работи за израстването на цялото. Създаване на хармонична и балансирана среда, подходяща за развитието на по-високо еволюиралите души, които сега пристигат.

Има ли такъв поток от души, които са по-високо в еволюцията и които сега се въплъщават на Земята?

Да, има такъв поток, но този поток среща трудности, тъй като има забавяне в еволюционното развитие.

Какви са причините за това забавяне?

Част от причините за тези забавяния са недоброжелателност от определени структури, които се намират извън полето на планетата. И когато повечето души бъдат в това междинно състояние, те могат да отделят от себе си такава енергия, която да може да захрани техните по-нисши потребности, което обаче е в дисинхрон с пътя и еволюционното развитие на планетата, на която съжителстват безброй цивилизации.

Кое е мястото, от където е дошла душата ти?

Това е звездата Лира. Прилича малко на стария Пловдив, но няма растителност. Има сгради с подобна архитектура, само че лиреанците са много издължени, все едно са безплътни, но не се вижда през тях. Имат подобна структура на хората, но са по-високи. Претърпели са много голямо развитие.

В какво отношение превъзхождат хората?

В духовен аспект.

Има ли от тях представители на Земята?

Има доста и аз съм един от тях.

А защо идвате тук на Земята, за да се превъплъщавате?

За да израства Духа в съвършенство.

Вие да се учите или вие да учите земните хора?

И двете. Когато се раздава тази любов и знание, това велико познание на основата на тази Божествена любов, тогава Духът израства до много големи висоти и може да проектира бъдеще, което е в съзвучие с цялата Вселена. Само когато достигне до определено ниво на развитие обаче, а дотогава е нужно да се мине през един цикъл на израстване и усъвършенстване, състояние на духовност, на чистота и на съвършенство. Духът е това, което може всичко.

А какво е това духовно развит човек?

Съвършен мир и покой. Духовният човек и Духът да са едновременно и всичко и нищо.

Ти каза, че от миналата година си чувала някакъв шум в ушите и ти се е завъртял свят, и оттогава нещо започва да се случва в главата ти. Да видим какво е това? Какъв процес протича?

Тъй като има изоставане на материята от Духа е нужно това изоставане да бъде наваксано по възможно най-безболезнения начин. Това усвояване на такава мощна енергия е част от това наваксване. И то ще отшуми, още малко и ще отшуми, но стъпките, които е предприело тялото, са доста ефикасни за бързото отшумяване на този ефект.

Н. се интересуваше как сте били свързани в миналото и откъде идва вашата близост?

Закачливо приятелство, съвместна дейност. Виждам как сме някъде на изолирано място, обаче сме отбрани души във вид на хора, които прокарват идеята за алхимията и свръх възможностите на Духа чрез тялото. Борба за една кауза и тя пак е  свързана с Божественото начало и изначалната чистота. Тя ми е спасила живота. Виждам, че яздим коне, на някаква битка сме. Виждам бял флаг с кръст на него. Мъже сме. Кръстоносци, но има и нещо, свързано с роза. Стремителна атака, много силен бяг и моя кон го раняват. Спасява ме, хваща ме за ръката, за да не пропадна в някаква пропаст. Аз имам задължение към нея, което не е изплатено.

И сега защо ви срещат с нея?

Същата борба. В името на същото, което и тогава сме искали – чистота, духовност и свобода. Да се изразява тази духовност чрез алхимията на тялото.

Описание на Първоизточника

Прилича на огромна зала с техника. Всичко е много прецизно, до съвършенство. Това, което се усеща е абсолютна свещена геометрия на постоянно движение, в определени посоки, по определен начин и това е съвършената вибрация, но лъха много отговорност. Ние сме едно, само че всяка една частичка, отделила се от тази съвършена, свещена геометрия, допринася за още по-хармоничното движение. Цялостност, обединение и свобода в същото време, осъзнатост, работа върху това нещо.

Как да свържем тази дисхармония, която съществува на земята с тази Божествена хармония и съвършенство, което ти усещаш? Как едното се вписва в другото?

Това е едно. Всичко е излязло от едно, само че като някакви бушуващи се частички, които искат още и надскачат себе си, но те пак се връщат към това, което сме всички. Частички, които искат да надскочат себе си, но по този начин се изкривява част от тази свещена геометрия и това съвършено движение.

И как се регулира това нещо?

Влиянието на цялото е по-силно, т.е. нещата винаги се завръщат към изначалната хармония. Винаги! Само че тези подскачащи частички остават в най-ниската част на това съвършено движение.

А защо хората губят спомен за изначалната си същност, за Божествената си природа? Отдалечават се от себе си, губят сякаш душите си.

Това преди не е било така.

Има ли някакъв повратен момент? Нещо да се е случило и да е променило нещата?

Темата е доста обстойна, но синтезирано звучи така: Изначалната същност и идеята на това да се появи Душата в човешко тяло е да се види до какви еволюционни възможности може да стигне Духът чрез поставяне на определени предизвикателства пред него, състоящи се от тази материя, от която сте съставени. За да може Духът да вземе възможно най-адекватните решения за своето еволюционно развитие, той трябва да се принизи до състояние, което не позволява използването на такъв голям капацитет от знания. В противен случай тази материя, в която се намирате, не би издържала на такова натоварване.

Приобщаване към светлината

Като гъделичкане, много е приятно и безгрижно радостно, като забавление, като една игра, ама честна игра.

Това ли има предвид Христос като казва: „Не се ли възвърнете и не станете ли като децата няма да влезете в Царството Божие“?

Да. Смях, смях, от душа и от сърце смях, радост, забава. Това е най-висшата форма на духовно израстване и просперитет. Толкова е хубаво и всъщност това състояние на смях, на безграничност и на чистота, на взаимопомощ, чистата детска игра разтваря тази Божествена любов, която е толкова огромна. Ето тази връзка е загубена и оттук се нарушава връзката с Твореца, и с творението и със замисъла на това творение.

Сърдечния кристал

Прилича на диамант. Има форма на многостен, но е по-скоро конусовиден, безцветен. Дава усещане за сила, чиста енергия.

Името на душата

Малко звъни. Прилича на Джордана и означава нещо много дълго СВАМИ САХАНА МАХАТМА ДИА МАХАТМА РАКА РАКИ ЗАТ ВАКА ТА

Какво ще рече това?

Сътворение

Има ли още нещо, което трябва да узнаеш сега, преди да приключим регресията?

Пълна увереност, че душата ще изпълни това, за което е дошла сега и че всичко е съвършено. Това е!