За мнозина не е тайна, че работя с Благодатта или Благодатта работи чрез мен. Как се стигна до това? В живота ми имаше различни предизвикателства и обрати, интересни и впечатляващи духовни преживявания… имаше и много тежък 7-годишен период на изпитание… на богооставеност, след който ми се даде чудно съновидение, в което се видях да пея песен на Учителя: „Аз в живота ще благувам. Духът и душата ми шепнат това.” Оказа се пророческо, защото в следващите години постепеннно се разгръщаше Благодатта и ме караше да чувствам пълнотата на Битието. Ключова роля изигра една духовна практика. На базата на молитвени формули, които бях създал, вдъхновен от беседата на саровския чудотворец - Св. Серафим Саровски с Мотовилов, през 2011 година организирах затворена група във фейсбук. Над 30 човека работихме интензивно около седем месеца, за да отключим тези формули и да направим тяхната енергия достъпна за нас. Когато приключихме работата си, всеки един установи, че е имал по-големи или по-малки придобивки. Резултатът при мен беше, освен нарастващото чувство на Благодат, и това че бях насочен да водя духовни регресии, чрез които да приобщавам хората към Благодатта, която бях познал. И когато нещо се случва, то се случва, защото Бог благоволява!

Днес ви предлагам тези чудни формули и ви препоръчвам следната практика с тях: ще ги четете със сърдечен плам 99 последователни дни сутрин след ставане или вечер преди лягане, като през това време ще държите в ръцете си стъклена чаша, пълна с вода. След като приключите молитвите си, ще я изпивате. Може да си водите и дневник на необичайни съновидения или преживявания, които ще имате в този период, както и да си записвате мисли, които са като прозрения.

Успех на всички, които се решат да опитат силата на тази духовна практика и имат нужното постоянство и търпение!

МОЛИТВЕНИК ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВЕТИЯ ДУХ

Радост моя, Свети Серафим Саровски, в името Исус Христово моли Бога за мен и нека да:

1.придобия Светия Божи Дух

2. спечеля венеца на правдата в бъдещия живот, а в тукашния да се преизпълня с благодатта на Светия Дух

3. се всели Светият Дух в душата ми

4. приготвя в душата и тялото си престол на Божието всетворческо пребъдване с моя дух

5. получа чрез дела за Христа благодатта на всесветия Дух Божи

6. бъда винаги в Духа Божи

7. бдя в пълнотата на даровете на Светия Божи Дух

8. слезе Дух Свети над мен със своята небесна благодат

9. благоволи да ме посети Господ Бог Дух Свети

10. дойде при мен в пълнотата на неизказаната си благост Господ Бог Дух Свети

11. чувам ясно и разбирам, в пълно безмълвие, думите на вечния живот, както Светият Дух благоволява да ми извести

12. вярвам в Бога и в Исуса Христа, когото Той е пратил

13. върша делото Божие с благоговение

14. придобивам повече обилни дарове на Светия Дух

15. придобия непресъхващия извор на Божията благодат и винаги да се запитвам дали се намирам в Духа Божи. Благословен да бъде Бог!

16. открия Господ Бог Дух Свети и да заживее с мен по благодатта Си

17. раздавам благодатните дарове на Дух Свети на нуждаещите се от тях

18. чувствам Божието дихание в ноздрите си като Йов

19. пребивава Дух Свети с мене

20. виждам Бога като Авраам, Яков, Мойсей

21. ми служи като пътеводител явната благодат на Светия Дух

22. търся благодатта Божия и тя да се всели в душата ми

23. получа истинско просвещение от Господа като от все сърце гладувам и жадувам за Божията правда

24. стана и аз, като Адам, жива душа във всичко подобна на Бога и навеки безсмъртна като Него

25. виждам и разбирам Господа чрез свръхестествения дар на Божията благодат, да схващам думите Му и разговорите на Светите ангели и езика на всички зверове, птици и гадини, които живеят по земята

26. ми бъде даден безценния дар – благодатта на Духа Божи

27. пребъдва в пълнота у мен Духът Божи, така както е пребъдвал в пълнота у Адама преди грехопадението

28. ми бъдат открити много тайни за спасението на човешкия род

29. разбирам лесно Божия благодатен глас

30. разговарям, като Ной, с Бога

31. видя, като Авраам, Бога и Неговия ден и да се възрадвам

32. разпознавам признаците на Божието или на ангелското явяване и да различавам проявите на Светия Дух от обикновените явления

33. имам и аз, като Свети Симеон Богоприемец, Светите Богоотци Йоаким и Ана, постоянни, разнообразни, открити Божествени явления, гласове, откровения, които да се оправдават чрез очевидни чудесни събития

34. бъда пазен от Светия Дух, подобно на Свети Симеон Богоприемец

35. ми бъде предизвестена тайната на приснодевственото зачатие и раждане на Спасителя от Пречистата Приснодева Мария

36. узная осезателно чрез дара на Светия Дух Христос, Спасителя на света

37. се възобнови у мен жизненото дихание, изгубено от Адама, и Христос да ме дари със същата онази Адамовска благодат на Всесветия Божи Дух

38. ми бъде изпратен от Христос Утешителя, Който ще ме упътва във всяка истина и ще ми напомня всичко, което Той е говорил

39. ми изпрати Господ Светия Дух във вид на огнени езици, да ме пронижат и да ме изпълнят със силата на огнеобразната Божествена благодат

40.  бъда запечатан с дара на Светия Дух

41. напредвам в благодатта на Светия Дух Божи

42. бъда подбуден от Божията Премъдрост да се стремя към Бога и да бдя, за да постигна вечното си спасение

43. се вслушвам в гласа на Божията Премъдрост и да прибегна към истинско покаяние за греховете си

44. се стремя да придобия Светия Дух, Който в нас действа и вътре в нас устройва Царството Божие

45. бъда очистен чрез Божията благодат

46. изляза от голямата скръб, да изпера и избеля ризата си в кръвта на Агнеца

47. ми бъде дадена Приснодева Мария, като непрестанна ходатайка пред Своя Син и нашия Бог, непосрамваща и непобедима застъпница дори за най – отчаяните грешници

48. прибягвам неотстъпно до помощта на Божията Майка

49. се всели свещено и тайнствено в сърцето ми Светия Дух

50. ми напомня Духът Божи думите на Господа Исуса Христа и да изпълва сърцето ми с тържество и радост като насочва стъпките ми в пътя на мира

51. притежавам благодатта на Светия Дух заради правата си вяра в Христа

52. бъда възкресен чрез благодатта на нашия Господ Исус Христос, Който взима върху Си греховете на света и дава даром благодат въз благодат

53. свети в сърцето ми благодатта на Светия Дух, дарувана при кръщението в името на Отца и Сина и Светия Дух, с предвечната и безценна светлина на Христовите заслуги

54. се провиква към Отца Христовата светлина, която е у мен: „ Авва, Отче! Не се прогневявай докрай за моята неразкаяност!”

55. се облека в одежда на нетление, изтъкана от благодатта на Светия Дух

56. ме просвети светлината на благодатта на Светия Дух

57. е светилник и светлина за мен благодатта на Светия Дух, да ме просвещава в мрака на грижите и да озарява моя жизнен път

58. ме освети Господ чрез славното Си слизане над мен

59. се яви в неизказана светлина за мен благодатта на Всесветия Божи Дух

60. търся Божествения разум, изпълнен с любов и истина и подпомагащ човека за неговото спасение

61. се спася и да дойда до познаване на истината

62. ми се отвори разумът, та винаги да виждам дали пребъдва над мен Дух Свети или не

63. бъде угодно на Светия Дух това, което върша

64. съзнавам, като светите апостоли, осезателно у себе си присъствието на Божия Дух

65. съм в пълнотата на Духа Божи. Благодаря Ти, Господи, за неизказаната Ти милост към мен!

66. ме удостои Господ ясно и с телесните си очи да видя слизането на Духа, с който Той удостоява Своите раби, когато благоволи да им се яви в светлината на великолепната Си слава

67. благоволи Божията благодат да утеши моето съкрушено сърце по застъпничеството на самата Божия Майка

68. е Господ с нас

69. чувствам тишина и мир в душата си, неизразими с думи

70. ми дари Господ този мир, който надвишава всеки ум

71. се напоя от извора на Божията сладост

72. се изпълня с неописуемо блаженство

73. слезе Духът Божи в Своята пълнота у мен и душата ми да се преизпълни с неизказана радост

74. се зарадва сърцето ми с радост, която никой не може да ми отнеме

75. възлизам от сила в сила, за да достигна мярката на възрастта на Христовото изпълнение

76. ми се яви в цялата си пълнота радостта, която никой не може да ми отнеме, и да ме изпълни с неизразими небесни наслади

77. се съгрея с топлотата на Светия Дух

78. ме заобикаля благоуханието на Светия Божи Дух

79. бъда облечен в благодатна дреха, изтъкана от Дух Свети

80. живее в мен, в моето сърце, благодатта Божия

81. ме осиява и съгрява благодатта на Светия Дух

82. услажда чувствата ми с небесна наслада и да напоява сърцето ми с неизразима радост благодатта на Светия Дух

83. имам правда, мир и радост в Светия Дух

84. се състои моята вяра не в убедителни думи на земна премъдрост, а в проявяване на сила и дух

85. не вкуся смърт, докле не видя Царството Божие дошло в сила

86. се утвърдя в Божието дело и да мога да бъда полезен с това и на другите

87. ми се даде обилно свише благодатта на Светия Дух

88. се преизпълни сърцето ми с любов към Бога и към ближния

89. се вмести и в моето сърце Царството Божие

90. търся първо Царството на Бога и Неговата правда и всичко това да ми се придаде

91. ме дари Господ с благочестие съединено с доволство

92. се обичаме един друг и взаимно да се утешаваме чрез тази любов, като си облекчаваме скръбния и тесен път на нашето пътуване към небесното отечество

93. ми даде Господ Бог даровете на Своята благодат, та да пожънваме класовете на спасението на нашите ближни, привеждайки ги в множество в Царството Божие

94. видя Божията благост в цялата й пълнота

95. обичам Бога от дълбочината на сърцето си и да имам в Него вяра, макар колкото синапово зрънце

96. мога всичко чрез Христа, Който ме укрепява

97. бъде радостта ми пълна

98. получа всичко, каквото поискам от Господа Бога, стига то да е за слава Божия или за полза на ближния

99. бъдат с мен и с всички, които обичам и които ме обичат, Господ и Божията Майка сега, винаги и във вечни векове. АМИН!