Някои имат забележки към това, че използвам понятието “духовна регресия” – това не било правилно според тях, тъй като духът не се прераждал. И е така – Духът не се преражда. Според това, което ми е разкрито, от Него се излъчват всички души. Когато се говори за триединство на човешката същност, се има предвид тяло, душа и дух, но… това е потенциално, тъй като на практика не всички човешки същества имат дух… т. е. не всички човешки същества са осъзнали връзката си с Духа, частица от Който е тяхната душа. Когато това се случи, тогава можем да твърдим, че притежаваме Дух… иначе сме лишени от Него – чувстваме се като прокудени, като изгнаници – нещастни, самотни, неудовлетворени. Придобием ли Духа, тогава чувстваме пълнотата на това триединство (тяло, душа и Дух) и живеем в него. Това е животът на Благодатта! И точно това се опитвам да направя по време на регресия… това е моята задача като водещ - да помогна на хората да се придвижат към точката на осъзнаване на това триединство – на тази пълнота, цялостност и съвършенство на Битието… да им помогна да възстановят връзката си с Духа. И в много случаи успявам… позволят ми. Но целият този процес се ръководи от същия този Дух… затова наричам регресията ДУХОВНА – ТЯ ПРОИЗТИЧА И СЕ НАПРАВЛЯВА ОТ ДУХА, КАТО НИ ВРЪЩА КЪМ НАШАТА ИЗНАЧАЛНА ВРЪЗКА С НЕГО!