Тук ще споделя неща, които ми направиха впечатление в последните проведени регресии.

Любимата баба на Т. беше напуснала този свят преди по-малко от месец и той искаше да разбере къде е сега и как се чувства. Оказа се, че е в близост до една сфера от бяла светлина, от която тя и други души, напуснали скоро физическия свят, получават от нея лечебна енергия и се възстановяват. Не е задължително човек да е имал много тежък живот, за да се озове след това на Мястото за възстановяване. Повечето души минават първо през там.

При регресията на С. имаше осъзнаване за промяната на Групата от сродни души, след като се върна и си припомни земен живот, с който приключваше цял цикъл от прераждания. А настоящият й земен живот поставя начало на ново ниво на развитие и въпреки че поради тази причина обстоятелствата в него са по-леки, на С. й е трудно – чувства се уморена. Всяко ново начало е трудно, докато човек се нагоди към новия ритъм!

В регресията на Л. имаше приказни елементи. Насочвах я на два пъти да си види духовния водач. Първия път той се появи под образа на птица, която Л. възседна и след като летя известно време, се приземи в свой минал живот. След като си припомни от него необходимото, насочих Л. отново към среща с духовния водач. Този път той се появи под формата на кон, който Л. яхна и се озова в друг свой живот.

Г., която пък е жена с диагноза биполярно разстройство, направи много добра регресия, в която забелязах известна полярност: тъмнина – светлина, черно – бяло. Интересно беше, че дори книгите в Духовната библиотека бяха разделени на две: от едната страна – белите, а от другата страна – черните. Г. се изненада приятно и се зарадва, когато видя, че нейната Книга все пак е бяла. Интерес представляваше и сърдечният й кристал. От дясната си страна той имаше форма и беше зелен на цвят, а лявата му страна беше безформена и златна на цвят. След това Г. осъзна, че същността на нейния кристал е златна, но тя е обвита в зелена обвивка, която трябва да бъде разпукана. А това, което може да я разпука, е проявената от Г. любов. Тогава тази златна вътрешна същност, ще може да намери своя израз, а сега е като блокирана от зелената обвивка.

Направих и втора регресия на един мъж – С., който миналата година за пръв път дойде при мен. Дори тогава мислех да му публикувам регресията, защото случаят беше специфичен, а регресията силно емоционална. Особеното е, че С. е около 30-годишен мъж с нетрадиционна сексуална ориентация. Оказа се, че не случайно я е избрал, тъй като „любовта трябва да се опознае във всичките й форми.” И понеже, за да направиш такъв нетрадиционен избор и да слезеш на Земята, осъзнавайки на колко хули и презрение ще се изложиш, заради неприемането от страна на хората на различното, се изисква доста сила и смелост, за да му вдъхнат увереност, че може да се справи и да върви по своя път, без да се срамува от това, което е в това си превъплъщение,  на С. му припомниха два минали живота, в които е имал огромна власт: в единия като президент, а в другия като фараон.

Силно емоционална беше регресията на А., която видя себе си в минал живот като мръсен мъж, който се влачеше в една гора, а краката му от колената надолу липсваха. След това видя себе си и в друг живот – като кочияш. Много красив, много щастлив, много волен, който изправен на капрата, размахваше камшик над главата си и караше конете да препускат лудо, но… това довежда до катастрофа, след която кочияшът остава без крака – отново от колената надолу. Тези две случки обясниха защо преди време краката на А. са блокирали.

Впечатляваща беше регресията на Д., в която се натъкнахме на родова карма. В предварителния разговор Д. сподели за своя леля, че на 14-годишна възраст нещо се е случило с нея (в рода се говори с недомлъвки за това) и тя е била или убита, или сама си е сложила край на живота. Върнахме се назад във времето, за да изясним какво точно се е случило, и се оказа, че тази красива 14-годишна девойка е била изнасилена от свой братовчед. След тази случка тя не е можела да продължи да живее и се самоубива. Всичко това създава родова карма, вследствие на която хората от този род са като заключени, а Д., която изживя сцената много емоционално, се е въплътила в него, за да може да го пречисти, тъй като леля й се оказа нейна много близка, сродна душа в духовния свят.

Вълнуваща беше и регресията на Ст. Тя видя Книгата на своя живот, която беше с тежки корици. Чу в себе си, че я наричат „царската Книга”. Когато духовният водач на Ст. отгърна Книгата на избрано от него място, Ст. се озова в силно емоционална и паметна за нея сцена, в която тя беше жена от висшите кръгове на обществото, притежаваща голяма власт, но срещу нея се устройва заговор и… й отрязват главата. В дъното на заговора е дребна жена, в чиито очи Ст. разпозна душата на жена от своя настоящ роднински кръг – нещо, което обясни взаимоотношенията помежду им. Тъй като душата на Ст. има царски произход, а е имала и такива прераждания, в този живот тя е в обикновено семейство и дори трябва да се грижи за своите родители и за родителите на мъжа си. Този път ще бъде слугиня, а не царица. Необходимо е да се смири, да се слее с другите… с „простолюдието”, но в същото време да запази и царствения си поглед, т. е. поглед от високо към нещата и дребните житейски страсти, дразги и конфликти.