Животът е такъв какъвто е. Житейските факти, ситуации, обстоятелства не са нито добри, нито лоши сами по себе си... Те просто са! Но подхода ни към тях, начина, по който ги възприемаме – отношението ни, интерпретацията на това, което се е случило, може да бъде здравословно, а може да бъде и нездравословно. Дали е правилна нашата житейска философия, дали е на вярна, истинна основа, може да се разбере от здравословно ни състояние и от начина, по който се развива животът ни. Това е най-дорият индикатор! Когато сме в хармония, съзвучие с Висшата разумност, интелигентност на Вселената, която прониква всичко съществуващо, тогава сме здрави – и душевно, и телесно. Изпълнени сме с мир, радост и любов, а животът ни е богат и пълнозвучен, с усещането за Благодат. Не е ли така, трябва да се вгледаме в себе си, за да видим къде грешим, каква е причината, какво трябва да променим, тъй като здравето е естествено състояние, а болестта е отклонение от това естествено състояние. Животът ни всъщност е огледало, в което се оглеждаме ние самите. Ако ни харесва образът, тогава всичко е наред и всеки миг е Дар, който ни изпълва с Благодарност! В този смисъл любовта към всичко съществуващо започва от любовта към себе си, тъй като ти си ядрото на света, който обитаваш – от теб се разгръща твоят свят. Ако е болно ядрото, болен ще бъде и светът! Ако не обичаш себе си, няма да можеш да обичаш нищо друго, защото отровата на необичането е в теб! Тогава ще трябва да призовеш Силата на Любовта да оживее в теб, за да пречисти, изцели и преобразува всички нездравословни аспекти в теб и в твоя живот.