От регресиите, които проведох в Шумен, ми се иска да отбележа една, към която се връщам мислено вече няколко дни. Още в предварителния разговор ми направи впечатление този 43-годишен мъж. Когато споменеше думата ГОСПОД, очите му се изпълваха със сълзи и той едва успяваше да ги удържи, за да не потекат. И ми се извиняваше, защото се налагаше да прави паузи от около 15 секунди, докато овладее емоцията... и тогава продължаваше да разказва за себе си. По време на регресията, която не беше традиционно протичаща, тъй като беше безсюжетна, градяща се основно на усещания, почти без образи,, но пък силно емоционална и разтърсваща, реших да използвам това въздействие върху него на думата ГОСПОД и тогава се отключи изключително преживяване на БОЖЕСТВЕНАТА СЪЩНОСТ КАТО ЛЮБОВ. Той започна да се задъхва... Не можеше да си поеме дъх... Едва успяваше накъсано да произнесе някоя и друга дума. Каза за ЛЮБОВТА, която изпитваше, че е толкова огромна, че не може да я приеме... не може да я побере в себе си... тялото му не може да я издържи! И тази изумителна ЛЮБОВ... преживяването й... го караше да плаче. Но това не беше обикновен плач, а плач, дълбоко разтърсващ... каращ цялото му тяло да се тресе! Когато регресията приключи, коментира това преживяване само с две думи: ВЕЧЕ ЗНАМ! Имаше предвид, че вече знае какво е БОГ... че вече ГО познава. И се върна към спомените си, свързани с една баба, която му разказвала преди години, че когато се молела за изцелението на някого, тя знаела, че молбата й е приета, ако от очите й спонтанно бликнат сълзи... Сълзите са знак... знак за Божественото присъствие – казвала тя. Няма ли сълзи, значи БОГ не приема молитвата й. Но за всичко това... за целия този свещен плач на човека при съприкосновението му с БОЖЕСТВЕНОТО, се иска ЧИСТО СЪРЦЕ... ЧИСТО СЪРЦЕ, което... и тази старица, и този мъж притежаваха! И съвсем естествено БОЖЕСТВЕНАТА МИЛОСТ  се спуска върху тях. А аз съм благословен да се срещам всекидневно с такива души... и да им помагам да стигнат до себе си... да преживяват БОЖЕСТВЕНАТА, ВСЕОБХВАЩАЩА И ВСЕПРОНИКВАЩА СЪЩНОСТ, КОЯТО Е ЛЮБОВ. И НЯМА НИЩО ДРУГО ОСВЕН ТАЗИ ЛЮБОВ... когато си в това поле на съзнание.