Регресията е благодатен процес, който винаги се отразява положително, благотворно на човека! Приближава те до собствената същност: разбираш кой си, откъде си, защо си, какво се иска от теб, какво е предназначението на живота ти, защо си точно в това семейство, какво място заема и трябва да заема всеки един от най-близките ти хора, откъде и защо идват проблемите ти и евентуално как можеш да ги разрешиш. Регресията е дълбок процес и влияе многостранно и многопластово. Тя е прекрасна карта на твоя вътрешен свят – карта, която ти дава ориентири и чрез която придобиваш вътрешна яснота. Регресията е пречистваща, облекчаваща, лечебна, оцялостяваща, освобождаваща те от страха, напрежението, неувереността, които блокират твоя потенциал. Дава ти прилив на нови сили. Чувстваш се подмладен, рестартиран, прегърнат от Вселената, обичан, закрилян... Неслучайно подложилите се на регресия я определят като „странно“, „прекрасно“, „уникално“, „изумително“ преживяване, като „незабравима среща с различните аспекти на собственото АЗ“ – не само връщане към минали животи, които оказват влияние върху твоето настояще, но преди всичко и най-вече връщане към Първоизточника, към Душата и докосване, припомняне, опознаване на отвъдни светове и висши духовни реалности. Регресията се спуска върху човека като милост Божия и го изпълва с Благодат. Регресията е среща с Благодатта, когато вярваш, когато се уповаваш, когато си достатъчно открит, отворен, чистосърдечен и си готов да пуснеш контрола и да се оставиш да бъдеш воден. Разбира се, за да се случи това, е много важна ролята и личността на водещия, който трябва да предразполага към доверие, да има чиста и възвишена енергия и самият той да е постигнал дълбоки нива на себепознание. Между водещия и този, който се подлага на регресия, е необходимо да възникне симпатия, съзвучие и добро сътрудничество. Тогава процесът на преоткриване протича с лекота и е не само впечатляващ, но и ефективен!

П.П. Имайте предвид, че това са думи на човек, който води годишно около 300 индивидуални регресии и става свидетел всеки ден на нещата, за които говори в тази статия!