Мили хора, вчера ме осени тази идея и получих импулс да я споделя. Важно е, защото за всичко, което се случва в материалния свят, си има духовна причина. И ако искаме да излекуваме действително, в дълбочина едно заболяване, първо, трябва да отстраним духовната причина, а това ще рефлектира и върху тялото. А пламенната молитва е много мощно средство за духовно въздействие, което не само ни прави вътрешно по-спокойни, не само ни създава душевен комфорт, но и има силата да преобразява материалната действителност, да ни пази и закриля, да ни лекува, да отключва творческия потенциал в нас. Затова предлагам на вашето внимание тази молитвена програма, която е предназначена за всички, които обичам и които ме обичат, за всички българи и за всички човешки същества. И нека тя да помогне в тази трудна ситуация на здравите да бъдат защитени от коронавируса, а на болните да бъдат изцелени!  Както казва апостол Павел в своето Послание до ефесяни 6 гл.:
13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.
14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,
15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.
16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;
17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово.

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ И БОГ ДА БЪДЕ С ВСИЧКИ НАС!

Молитвата на човека е като бял пощенски гълъб. За да стигне до местопредназначението и да изпълни мисията си, са му необходими здравите криле на вярата и любовта. Ако имаме непоколебима вяра и всеотдайна любов, ако имаме пламенни сърца, всичко става възможно! Приятели, съзвучни с мен, това са молитвите ми, родили се чрез сърдечния пламък, лумнал при съприкосновението на моята душа с Божествения Дух. Където и по света да сте, може да си ги четете всекидневно, като препоръчвам единствено да започвате на кръгъл час – на когото, в който час му е удобно. По този начин ще създадем едно мощно защитно и лечебно поле, което ще приижда на вълни и ще отблъсне пандемията. И не просто вярвам, не просто се надявам, а знам, че В ЕДИНСТВОТО НА ДУХА  ЧРЕЗ ЛЮБОВТА МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ ВСИЧКО! И ЩЕ ГО ПОСТИГНЕМ... АКО Е РЕКЪЛ ГОСПОД!

И нека всеки, който участва в това молитвено начинание, да се възроди посредством Словото, съдържащо Божиите истини, чрез които се извършва възраждането и се познава величието на Господ, чрез Когото идва възраждането!

В Името Исус Христово призоваваме всички светии, ангели, архангели, началства, власти, сили, господства, престоли, херувими, серафими да се молят пред Божия престол до пълното изцеление на човешкия род и сълзите на радост, бликнали спонтанно от очите ни, да бъдат израз на нашата благодарност и любов.

Господи Боже наш, ние Те познаваме като безкрайна милост и любов. Затова се уповаваме на Теб и смирено Те молим: нека Твоята благост да ни води към спасително покаяние. Господи, прости беззаконията и греховете ни, които ни отдалечиха от Теб и предизвикаха тази епидемия. Смили се над заболелите и възобнови жизнената им сила, като ги дариш с чудотворно и пълно изцеление, а здравите защити, за да те славим всички с живота и делата си.

Благ е Господ! Благ е Господ! Благ е Господ! И излива изобилието на Своята благост върху всеки, който се нуждае от лечение!

Господи Боже наш - Ти, Който си Лечител на телата и душите ни, молим Те: извърши чудото на преображението, възобнови живота в нас и ни изпълни със съвършено здраве, защото ние знаем, че Ти си Любов, а Любовта е съвършено здраве! И твърдо вярваме, и се уповаваме на Теб, Господи... на Твоите думи: "Дерзайте! Аз победих смъртта!" И ако душите ни Ти принадлежат, нека чудото, за което Те молим, да се случи и да бъде възстановена защитната решетка на Земята и в нас самите, за да се прослави Твоето име и да укрепне нашата вяра!

Господи, нека Твоята любов да пречисти, изцели и преобразува всички нездравословни аспекти в нас и в нашия живот!

Господи, моля те, простри над главите ни Своята благославяща и закриляща десница и по чудотворен начин, както само Ти можеш, ни изцели съвършено, заради всички, които Те обичат и молитвено се застъпват за спасението на човешкия род. Благословен да бъде Бог!

Ние се надяваме, ние вярваме, ние знаем, че нашият Небесен Отец чрез Своя Единороден Син и наш Господ Исус Христос ще излее милостта си върху нас, ще изцели душите и телата ни и ще прослави Името Си, защото „всичко чрез Него стана” и продължава да става!

Ти съзираш желанието ни, Господи, и го реализираш във видимата реалност. Ние сме здрави! Ние сме здрави! Ние сме здрави в унисон с БЛАГИЯ БОЖИ ПРОМИСЪЛ за всички нас!

Господи, ние знаем, че Ти допусна тази епидемична ситуация, за да израснем духовно чрез нея. Затова Те молим да ни въздадеш изцеление според надеждата, вярата и любовта, които влагаме в молитвите и делата си! И ако сме по човешки слаби и немощни, ни помогни да намерим сили и да надскочим себе си… да се докоснем до Източника на Твоята животворяща и целебна благодат, която да потече в нас и да извърши необходимите оздравителни процеси! Смили се, Всемилостиви! Тебе ние единствено зовем, на Теб се уповаваме!

В Името на Божествената любов, мъдрост, истина, правда и добродетел, ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ по отношение на всеки един от нас, защото В ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВОЛЯТА НА БОГА Е СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША! АМИН

1. Господи, Исусе Христе, дай ни власт над нечистите духове, да ги изгонваме и да изцеляваме всякаква болест и всякаква немощ

2. Господи, Исусе Христе, дари ни с властта да прощаваме грехове

3. Господи, Исусе Христе, нека чрез вярата в Твоето име бесове да изгонваме, да полагаме на болни ръце и те да оздравяват

4. Господи, Исусе Христе, дари ни със силата да възкресяваме мъртъвци

5. Боже, бъди с нас и ни помажи със Светия дух и със сила, да изцеляваме всички, угнетявани от дявола

6. Господи, свидетелствай за Словото на Своята благодат, като дадеш да стават знамения и чудеса чрез нашите молитви

7. Изповядваме, че Исус Христос е Единородния Божи Син, изпратен от Отца, да бъде Спасител на света. Бог да пребъдва в нас и ние да пребъдваме в Бога

8. Господи, нека бъдем милостиви към тези, които са в съмнение, и да имаме силата да спасяваме тези, които са в огъня

9. Вярваме в Този, Който е спасил от мъртвите Исус, нашия Господ, който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни

10. Отче, прости на всички, които се мъчат да ни навредят, защото не знаят какво вършат

11. Господи, покайваме се за греховете си

12. Господи Исусе Христе, прости ни греховете

13. Боже, бъди милостив към нас за грешките, престъпленията и греховете ни

14. Агнецо Божий, Ти, Който носиш греховете на света, понеси и нашите грехове

15. Господи Исусе Христе – Ти, Който си съдия и на живите, и на мъртвите, нека чрез вярата си в Теб да получим опрощение на греховете си

16. Исусе Христе, нека Твоята рана да ни изцели, да умрем за греховете и да живеем за правдата

17. Господи, нека да имаме тази любов, която покрива множество грехове

18. Господи Боже наш, Ти си верен и истинен, прости греховете ни и ни очисти от всяка неправда

19. Исусе Христе, Ти, Който си умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят, бъди ни ходатай пред Отца

20. Отче, заради името на Исус Христос Те моля да простиш греховете ни

21. Нека Божията благост да ни води към спасително покаяние

22. Боже, покажи ни милостта Си

23. Господи, заличи греховете и беззаконията ни

24. Отче, нека чрез кръвта на Агнето да победим змея в нас

25. Господи Исусе Христе, изцели ни

26. Господи Исусе Христе, спаси ни

27. Господи, нека нашата вяра да ни изцели

28. Господи, вдъхни ни сила, за да устоим докрай и да бъдем спасени

29. Господи, смили се за нас и помогни ни

30. Господи Исусе Христе, изкупи ни и издигни рог на спасение за нас

31. Господи, освети телата ни. Не ни оставяй в тъмнина

32. Ще викаме ден и нощ, Господи, към Тебе, докато чуеш молбите ни

33. Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот

34. Господи Исусе Христе, дай ни жива вода

35. Сине Божий, искаме да чуем гласа Ти и да оживеем

36. Господи, дари ни с Божия хляб, който слиза от небето и дава живот на света

37. Господи Исусе Христе, нека да вярваме в Тебе и реки от жива вода да потекат и да пречистят сърцата ни

38. Господи, дари ни с изобилен живот

39. Господи Исусе Христе, Ти си възкресението и животът. Който вярва в Тебе, няма да види смърт до века. Помилвай ни, Господи

40. Господи Исусе Христе, пречисти ни

41.Господи Исусе Христе, обърни скръбта ни в радост

42. Вярваме, че ще се спасим чрез благодатта на Господ Исус Христос

43. Господи, нека да се възродим не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, Което живее и трае до века

44. Господи Исусе Христе, нека да положим надеждата си на Теб и да се очистим, тъй както Ти си чист

45. Господи, искаме да любим и да преминем от смърт в живот. Нека вечният живот да пребъдва в нас

46. Отче, както Христос бе възкресен от мъртвите чрез Твоята слава, така и ние да ходим в нов живот

47. Отче, тъй както съживи Христа Исуса от мъртвите, съживи и нашите смъртни тела чрез Духа Си, Който обитава в нас

48. Нека Исус Христос да бъде основа на нашия живот

49. Господи, ако живеем, нека за Теб да живеем, и ако умираме, нека за Теб да умираме

50. Боже, Който възкреси Господ, възкреси и нас със силата Си

51. Боже, дай ни изходен път в изпитанието и нека да оживеем в Христа

52. Боже, дари ни със Своята благодат и ни спаси чрез вяра в Христа Исуса

53. Господи, Исусе Христе, преобрази нашите унижени тела, за да станат съобразно Твоето славно тяло

54. Боже, избери ни за спасение чрез освещение на Духа и вяра в Истината

55. Господи Исусе Христе, дай ни да ядем от дървото на живота, което е всред Божия рай

56. Господи, нека да носим върху челата си Твоя спасителен печат

57. Господи Исусе Христе, бъди ни пастир и ни заведи при извор с жива вода. Нека Бог да обърше всяка сълза от очите ни

58. Господи Исусе Христе, спаси ни, за да можем да Ти служим. Искаме да Ти посветим живота си и да прославим името Ти

59. Господи, мъртви бяхме, но оживяхме в Теб, изгубени бяхме, но се намерихме в Теб

60. Отче, благодарим Ти, че ни послуша. Благодарим Ти за всичко в Името на нашия Господ Исус Христос. АМИН